„CERTOOLS” Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej wynalazku – zintegrowanego przejścia tankowania – w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej”.

Celem projektu jest podjęcie przez firmę wszelkich niezbędnych kroków w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie międzynarodowym, w odniesieniu do wynalazku w postaci zintegrowanego przejścia tankowania do samochodów napędzanych gazem LPG.

Dofinansowanie projektu z UE: 62 600 PLN

logotypy UE