Informujemy o przetargu na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT oraz reprezentację przez właściwym organem własności przemysłowej oraz usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego na język angielski dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku.

Pobierz pełną treść zapytania
Pobierz treść protokołu postępowania