„CERTOOLS” Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą”.

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego (poprzez zakup usługi doradczej) przedsiębiorstwa

CERTOOLS, zmierzającego do zintensyfikowania internacjonalizacji firmy.
Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności firmy i marki CERTOOLS na rynkach zagranicznych. Projekt doprowadzi do zwiększenia liczby odbiorców asortymentu produktowego, pozyskania wiedzy i know-how dotyczących działalności na rynkach odmiennych od dotychczasowych, a finalnie zwiększy poziom handlu zagranicznego.

Wartość projektu: 30.750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12.500,00 zł

logotypy