Z upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT.H1-1006-733-27 z dnia 13 czerwca 2017r. zakład Certyfikacji Normalizacji i Jakości Instytutu Transportu Samochodowego przeprowadził w dniu 22.06.2017 w firmie Certools sp.j, kontrolę zgodności produkcji z typem homologowanym zakończoną wynikiem pozytywnym.