Witamy w sklepie certools!

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Certools Sp. J. P. Czekalski, K. Hanke , ul. Wspólna 23 B, 95-200 Pabianice, nr NIP 7310004579 nr KRS 0000007952,  zwana dalej Administratorem. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu  obsługi i realizacji zamówień przed zawarciem umowy,  zawierania umów,  niezbędnej obsługi związanej z  wykonywaniem umów , w tym w zakresie obsługi roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit B RODO, czyli przetwarzanie niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy oraz wykonaniem umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem oraz w okresie 3 lat w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora.
 6. Zebrane dane mogą być udostępniane współpracownikom Administratora zajmującym się obsługą i realizacją zamówienia, obsługującym systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczącym usługi serwisowe, doradcze , prawne, księgowe na rzecz Administratora.
 7. Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Państwu: żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
 10. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem, a także w przypadku chęci skorzystania z uprawnień określonych w punkcie 9 uprzejmie  prosimy o kontakt na maila certools@certools.pl
Certools Sp. J. P. Czekalski, K. Hanke