Witamy w sklepie certools!

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zarząd firmy Certools uważa że przedsiębiorstwo to nie tylko generowanie zysku ale i oddziaływanie na dobrostan lokalnej społeczności i współtworzenie zrównoważonego rozwóju naszego miasta.

Dlatego dla nas bycie odpowiedzialnym w biznesie nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale także inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z lokalną społecznością, zatem wydatki tego rodzaju, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością, traktujemy nie jako koszt ale inwestycję. Taka postawa, według nas sprzyja wzrostowi innowacyjności i efektywności.

 

logo logo Certools sp. j. realizuje projekt pn.: „Strategia CSR w Certools sp. j. - nowe oblicze przedsiębiorstwa”, współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Nr 11/SPPW/DPP/2016 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Ogłoszenie

30-09-16 15:15


Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prezentujemy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych Interesariuszy zewnętrznych.
1. % uzyskanych odpowiedzi na ankietę – 20 %
2. Znajomość koncepcji CSR wśród % respondentów będących kluczowymi interesariuszami projektu – 65 %
3. Źródłem informacji o CSR był CERTOOLS dla  % respondentów – 70%
4. % respondentów oceniających wdrożenie CSR w firmie CERTOOLS na poziomie co najmniej dobrym – 80 %
5. % respondentów który uznał, że wdrożenie strategii CSR w CERTOOLS wpłynęło uwiarygadniająco na postrzeganie Certools jako partnera biznesowego oraz pogłębiło współpracę z firmą, dając innym podmiotom właściwy wzór do naśladowania – 95%

W załączeniu – Ankieta_Interesariusze_Zewnetrzni_CERTOOLS.pdf.docx

 

Ogłoszenie

30-09-16 12:23


Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Prezentujemy „RAPORT O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY OPRACOWANY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ZGODNIE ZE STANDARDEM GRI. 4 'In accordance' – Core”.
W załączeniu – raport GRI.4: CERTOOLS_Raport_GRI.4.pdf

 

Ogłoszenie

30-09-16 15:15


Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Prezentujemy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych Interesariuszy zewnętrznych.
1. % uzyskanych odpowiedzi na ankietę – 20 %.
2. Znajomość koncepcji CSR wśród % respondentów będących kluczowymi interesariuszami projektu – 65 %.
3. Źródłem informacji o CSR był CERTOOLS dla  % respondentów – 70%.
4. % respondentów oceniających wdrożenie CSR w firmie CERTOOLS na poziomie co najmniej dobrym – 80 %.
5. % respondentów który uznał, że wdrożenie strategii CSR w CERTOOLS wpłynęło uwiarygadniająco na postrzeganie Certools jako partnera biznesowego oraz pogłębiło współpracę z firmą, dając innym podmiotom właściwy wzór do naśladowania – 95%.

 

Ogłoszenie

27-09-16 13:45


Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy projekt pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polegał na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w sposób kompleksowy i trwały, której założenia stanowiły jednocześnie cele szczegółowe projektu.
Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W załączeniu - informacja o realizacji projektu: CERTOOLS_Informacja_o_projekcie.pdf

 

Ogłoszenie

16-09-16 13:30


Prezentujemy raport Nr 3 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w CERTOOLS sp. jawna.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W załączeniu – Raport nr 3 CSR dot. realizacji projektu: RAPORT_nr_3_CSR_CERTOOLS.pdf

 

Ogłoszenie

30-08-16 14:30


Prezentujemy raport Nr 2 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w CERTOOLS sp. jawna.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W załączeniu – Raport nr 2 CSR dot. realizacji projektu: RAPORT_nr_2_CSR_CERTOOLS.pdf

 

Ogłoszenie

30-08-16 14:48


Prezentujemy raport Nr 1 z przebiegu prac dotyczących projektu pn.: „Strategia CSR w Certools spółka jawna – nowe oblicze przedsiębiorstwa”, który polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w CERTOOLS sp. jawna.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W załączeniu – Raport nr 1 CSR dot. realizacji projektu: RAPORT_nr_1_CSR_CERTOOLS.pdf

 

Ogłoszenie

13-06-16 11:48


Informujemy , że na podstawie przedstawionych ofert do realizacji projektu na usługi dotyczące strategii CSR dla CERTOOLS sp. j. zostały wybrane następujące podmioty :

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o
ul. Kłobucka 23C/111
02-699 Warszawa

"KASKADA" Przemysław Proch
ul. Zwycięstwa 40/38
75-037 Koszalin

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa

 

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi dot. Strategii CSR dla Certools sp. j.

16-05-16 12:51


Zapraszamy do złożenia oferty na usługi dot. Strategii CSR dla Certools sp.j.

 

 

Podziękowania Podziękowania

Podziękowania Podziękowania

Medal PCK

SP8 podziękowanie Podziękowania

Szkoł podziękowanie