Witamy w sklepie certools!

Kodeks etyczny

1. Zawsze służymy naszym Klientom zachowując pełną uczciwość, obiektywizm oraz najwyższe kompetencje w działaniach.

2. Jesteśmy uczciwi i rzetelni zarówno wobec naszych Klientów, jak i naszych pracowników.

3. Szanujemy prywatność naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz innych ważnych dla biznesu osób i chronimy ich dane osobowe od nadużyć.

4. Przestrzegamy praw człowieka oraz zapewniamy, że nasze działania nie powodują, ani nie przyczyniają się do naruszenia tych praw.

5. Dążymy do wzajemnych, korzystnych i długoterminowych relacji z naszymi Partnerami biznesowymi.

6. Dostarczamy  naszym Klientom towary i usługi wysokiej jakości.

7. Służymy naszym Klientom zgodnie z zasadami, które nie naruszają naszej uczciwości oraz obiektywizmu.

8. Przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa naszych Klientów. Projektujemy, produkujemy oraz dostarczamy produkty i usługi zgodnie ze standardami jakości i bezpieczeństwa.

9. Śledzimy i wprowadzamy nowe rozwiązania w zakresie technologii, narzędzi i innego sprzętu, aby zapewnić najwyższy poziom jakości naszych produktów.

10. Utrzymujemy zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.

11. Nasze projekty są realizowane przez pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania odpowiednich zadań.

12. Sprzyjamy rozwojowi naszych pracowników poprzez ich szkolenie, aby utrzymać oraz/lub poprawić wysokie standardy jakości.

13. Zapewniamy, że wszystkie materiały promocyjne i reklamowe są zgodne z faktycznym stanem rzeczy.

14. Jesteśmy etyczni we wszystkich naszych kontaktach i działaniach. Nie praktykujemy żadnych działań korupcyjnych lub przekupstwa.

Zarząd Certools